Kataloge PROMINENT I

Photo Porst, Nürnberg 1952-1959

(37. Auflage)
 
 
(38.-39. Auflage)                                                (41. Auflage)
 
 
 
(43.-44. Auflage)                                                (47. Auflage)
 
 
 
(48. Auflage)                                                    (51. Auflage)
 
 
 
(52. Auflage)                                                    (59. Auflage)
 
 
 
 
 Gemeinschaftskatalog "PHOTOWELT"
 
(1954)
 
 
(1955)
 
 
(1956)
 
 
(1957)
 
 
(1958)
 

 
(1959)
 
 
 
Gemeinschaftskatalog "FOTO-QUERSCHNITT VON A-Z"
 
(1954)
 

 
 
(1955)
 
 
 
 
 "SCHAJA PHOTOFÜHRER"
 
(1953/54, 11. Auflage)
 

 
  (1955, 13. Auflage)
 

 
 (1956, 14. Auflage)
 
 
(1958, 16. Auflage)
 

 
 
 "Cameras aus gutem Hause"
Pini am Stachus, München,
 
(1952)
 
 
(1955)
 
 
(1956)
 
 
(1958)
 

 

"Cameras aus gutem Hause" Wegert, Berlin
 
(1951)
 
 
(1952)
 
 
(1953)
 
 
 
 "Cameras aus gutem Hause" Photo Binder, Stuttgart
 
(1957) 
 
 
 
 "Cameras aus gutem Hause" Foto Dohm, Reutlingen
 
(1954)
 
 
 
 
 
Photo Hildenbrand, Stuttgart
 
(1951)
 

 
(1952)
 
 
 
 Photo-Kino Stitz, Berlin
 
(1951)
 
 
 
Photo-Kino Thümmler & Wittenberg, Hannover
 
(1952)
 
 
Photowelt 1952
 
 
 
 
Photohaus Weizsäcker, Stuttgart
 
(1955)